Március 15. alkalmából több tagtársunk is magas állami elismerésben részesült: Báger Gusztáv és Varga Gyula a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, Simai Mihály akadémikus pedig a Széchenyi-díjat vehette át a köztársasági elnöktől. Szívből gratulálunk mindhármuknak! (A hivatalos indoklások a következő lapon olvashatók.)

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült:

BÁGER GUSZTÁV a közgazdaságtudomány kandidátusa, az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetének főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára a hazai pénzügyi ellenőrzés közgazdasági hátterének kutatásában, illetőleg az államháztartás átláthatósága érdekében végzett elméleti és módszertani tevékenysége elismeréseként;

VARGA GYULA a közgazdaságtudomány doktora, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar egyetemi tanára, a Doktori Iskola vezetője az agrárgazdaságtan és az agrárpolitika terén végzett – nemzetközileg is elismert – tudományos kutatói munkásságáért, valamint oktatói tevékenységéért.

Széchenyi-díjat kapott:

SIMAI MIHÁLY közgazdász, az MTA rendes tagja, az MTA Világgazdasági Kutatóintézete kutatóprofesszora a világgazdasági fejlődés fő irányaira és szerkezeti változásaira vonatkozó tudományos eredményeiért, valamint egyetemi oktatói és iskolaalapítói munkásságáért.

Bár nem tagja társaságunknak, örömmel adunk hírt arról is, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje A Csillaggal kitüntetést kapott LÁMFALUSSY SÁNDOR, a Louvaini Egyetem Európa-tanulmányok Intézetének vezetője, professor emeritus a gazdaságpolitika, ezen belül a monetáris politika területén végzett kimagasló elméleti és gyakorlati munkásságáért, az európai Gazdasági és Monetáris Unió létrehozásában játszott meghatározó szerepéért és Magyarország nemzetközi hírnevének öregbítéséért.