A Reformszövetség makroökonómiai javaslatairól, valamint azok társadalmi vonatkozásairól rendez vitát a Magyar Közgazdasági Társaság május 14-én, csütörtökön 15 órai kezdettel Budapesten, a Magyar Államkincstár Vadász utcai épületének színháztermében (Budapest V., Vadász u. 16.). A vitaülés felkért előadói: Palócz Éva, a KOPINT-TÁRKI vezérigazgatója és Kovárik Erzsébet, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára.

Az elmúlt hónapokban a szakmai közélet figyelmének középpontjában a Reformszövetség tevékenysége állt. Javaslatait megtárgyalta a kormány, megvitatta az Országos Érdekegyeztető Tanács, és foglalkozott vele a Gazdasági és Szociális Tanács is. A Reformszövetség formálisan megszűnt ugyan, de ajánlásai továbbra is relevánsak, hiszen jórészt beépültek a kormány programjába. Ezért is döntött e vita megszervezéséről a Magyar Közgazdasági Társaság.

Mivel a rendezvény helyszínén beléptetőrendszer működik, kérjük, hogy részvételi szándékát május 12-én, kedden délig jelezze az MKT titkárságán, az office.mkt@t-online.hu e-mail-címen, illetve a 331-69-06-os telefonszámon!