Az Magyar Közgazdasági Társaság elnöksége hozzájárult az MKT Egészség- és Egészségügy-gazdaságtan Szakosztályának megalapításához. Az új szakosztály javasolt elnöke Gulácsi László, javasolt titkára pedig Brodszky Valentin.

A szakosztály alaptói a következőképpen fogalmazták meg a szakosztály megalapításának okait és céljaikat.

Az egészség- és egészségügy-gazdaságtan ismeretek a modern világban immár több évtizede jelen vannak, egyrészt az orvostudományban, másrészt a közgazdaságtudomány, gazdaságtudomány és gazdálkodás területén. A nyolcvanas évek eleje óta elmondható, hogy az egészség- és egészségügy-gazdaságtan módszertanának alkalmazása nélkül közép- és hosszabb távon, hatékony (haszonmaximalizáló) és fenntartható finanszírozású egészségügy nem képzelhető el.

Az Európai Unió országaiban, így hazánkban is, az ezzel a területtel (is) foglalkozó különböző multidiszciplináris tanszékek és kutatóintézetek 20–30 éve létrejöttek, illetve korábban is meglévők figyelme terjedt ki az egészségügy kérdéseire. Az elmúlt évtized során az EU-ban jelentős mértékű konvergencia/harmonizáció zajlik az egészségügyben alkalmazott szabályozás, termékek piacra kerülése, fogyasztó védelem/biztonság, preferencia/elégedettség, menedzsment és a technológiák finanszírozása terén. A leglényegesebb kérdések arra terjednek ki, hogy az állam, a különféle biztosítók, pénztárak milyen gyógyszereket és ellátásokat és milyen mértékben finanszírozzanak a lakosság számára, milyen szervezési, menedzsment és marketing módszereket használva, milyen reguláció, szabályozás és ellenőrzési garanciák mellett. Annak meghatározása, hogy a lakosság számára mely egészségügyi szolgáltatások tartoznak az alapvető ellátások kertébe, melyek nem. Amelyek beletartoznak, azok esetén milyen a Ft/életév nyereségmutató, illetve milyen az a finanszírozási küszöb, ami felett már EU szinten sem javasolt az adott technológia (pl. gyógyszer, eljárás) finanszírozása.

Ebben az évtizedben vált egyértelművé, hogy az egészségügyi rendszerek a korábbi koncepciók és gyakorlati megoldások mellett egyrészt nem képesek az egészséghaszon megfelelő produktivitás melletti növelésére, másrészt már középtávon sem finanszírozhatóak. Általános tapasztalat a fejlett országokban az is, hogy először az egészség és egészségügy kérdéseivel kapcsolatos döntések egy része került ki a szűken vett „egészségügyi szakemberek” hatásköréből a menedzsment és az egészségügyi közgazdászok területére a 80-as években. Ma azt is látjuk, hogy a fenntartható finanszírozás és fenntartható produktivitás elérése érdekében ez sem elég, a kapcsolódó területek, szakmák és szervezetek, egészségügyi intézmények, beszállítók, finanszírozók, reguláló és ellenőrző szervezetek rendszer szintű együttműködése szükséges.

Ennek az együttműködésnek az első lépése, hogy az egészségügy különböző kérdéseivel (is) foglalkozó, egyébként egymásról sok esetben információval nem nagyon rendelkező, egymást és egymás szakterületét sok esetben nem, vagy nem nagyon ismerő, nagyon különböző tudás portfóliójú szakemberek számára létrejöjjön egy olyan szervezeti keret – és ez a szakosztály legfőbb feladata –, amely elő tudná segíteni a szakmai kommunikációt mind a szakosztály keretein belül, mint az MKT más szakosztályainak tagjaival.

A Magyar Közgazdasági Társaság keretében megalakuló Egészség- és Egészségügy-gazdaságtan Szakosztály a következő célok elérésére törekszik:

1. Szakmai konzultációk és konferencia szekciókon keresztül mind a közgazdász-, mind az orvostársadalom körében bemutatja, hogy ezen erősen multidiszciplináris tudományág módszertana, milyen kérdések megválaszolására és milyen területen alkalmazható sikeresen. A következő években az egészségügy igen sok figyelmet fog kapni, sok kérdés fog folyamatosan felmerülni (policy, finanszírozás, menedzsment, tulajdonviszonyok, költség-hatékonyság, elemzés és ellenőrzés), ezek egy része esetén, azok a szakterületek, amelyek szakemberei számára alakul a szakosztály igen fejlett módszertannal, tudással rendelkezik.

2. Aktuális kutatási/szakmai kérdésekkel rész szeretnénk venni előadásokkal az MKT vándorgyűlésein.

3. Az Egészség- és Egészségügy-gazdaságtan Szakosztály szeretné tagjai sorába invitálni a terület iránt érdeklődő szakembereket, PhD-hallgatókat és egyetemi hallgatókat, színvonalas szakosztályi programokat kínálva számukra.