Az Európai Unió költségvetéséről, a kohéziós politika jövőjéről, az európai válságkezelésről és a Közösség további bővítéséről szólnak azok az interaktív, internet-televíziós szakmai beszélgetések, amelyeket a Magyar Közgazdasági Társaság sugároz 2013 áprilisában a www.beszelgetnikell.hu honlapon. A program a Külügyminisztérium támogatásával valósul meg.


A külpolitikai közgondolkodás erõsítése a célja annak a három szakmai beszélgetésnek, amelyet Magyarország egyik legrégibb civil szervezete, az idén 119 éves Magyar Köz-gazdasági Társaság készített a Külügyminisztérium támogatásával, és amelyet 2013 áprilisában láthatnak az érdeklõdõk a www.beszelgetnikell.hu honlapon. A projektben partnerként vesz részt a Romániai, a Szlovákiai és a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság, így várhatóan a határainkon túl is szép számban követik majd figyelemmel a beszélgetéseket és kapcsolódnak be az adásokat követõ, élõ chatekbe az érdeklõdõk.

A sorozat elsõ adása április 9-én, kedden 15 órától az Európai Unió most készülõ, a 2014–2020-as idõszakra szóló keretköltségvetését és a kohéziós politika jövõjének aktuális kérdéseit járja körbe Kengyel Ákosnak, a Budapesti Corvinus Egyetem docensének, Jean Monnet-professzornak és Szemlér Tamásnak, a Budapesti Gazdasági Fõiskola dékánjának a közremûködésével.

A második adásban, április 17-én, szerdán 15 órától Csaba László egyetemi tanár, az Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, a CEU profeszszora és Losoncz Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatóprofesszora keresik a választ többek között arra, hogy képes lehet-e az Európai Unió hatékonyan fellépni a válság kezelésében; létrejöhet-e a fiskális unió; és hogy még mindig célszerûnek tûnik-e mindent megtenni az euró mielõbbi magyarországi bevezetéséért.

A sorozat harmadik adása április 23-án, kedden 15 órától az Európai Unió bõvítésével, az eddigi tagfelvételek tapasztalataival és a most csatlakozásra váró országok kilátásaival foglalkozik, Balázs Péter egyetemi tanárnak, a CEU professzorának, az Európai Bizottság korábbi tagjának, volt külügyminiszternek, valamint Kiss J. Lászlónak, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának, a Külügyi Szemle fõszerkesztõjének a részvételével.

Mindhárom beszélgetést Halm Tamás, a Magyar Közgazdasági Társaság fõtitkára vezeti.

Az egyes beszélgetéseket követõen az elõadók élõ, internetes chat keretében válaszolnak az érdeklõdõk kérdéseire. Aki pedig valamiért lemaradna a közvetítésekrõl, a beszélgetések archív változatát – számos háttéranyaggal, hasznos linkkek linkkel kiegészítve – a késõbbiekben is megnézheti és meghallgathatja a www.beszelgetnikell.hu internetes oldalon.


A sorozat megvalósítását a  Külügyminisztérium támogatta.