A Magyar Nemzeti Levéltár és a Magyar Közgazdasági Társaság még 2012-ben konferenciát szervezett A Magyar Nemzeti Bank szerepe a magyar gazdaságban – változó történelmi korszakokban címmel. A konferencia előadásainak kibővített anyagát Halm Tamás szerkesztette tanulmánykötetté, amely hét konferencia-előadást, egy előadásösszefoglalót és az 1920-as évekből származó két újraközölt tanulmányt tartalmaz. A kötetről Bod Péter Ákos írt könyvismertetőt a Vezetéstudomány című folyóiratba. A recenzió letölthető a honlaponkon.

A kötet maga megrendelhető vagy pdf-ként letölthető a Közgazdasági Szemle honlapján, a http://www.kszemle.hu/kiadvany/ internetes címen.