Hogyan pazarolhatunk információkat? Ezzel a címmel tart előadást – a Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságtani Szakosztályának meghívására – Nemes Ilona filozófus 2016. szeptember 16-án, pénteken 16 órától a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest V. kerület, Petőfi Sándor u. 5.). A rendezvény moderátora Joó Lajos szervezetfejlesztő, rendszerinnovátor lesz.

Az előadó a következőképpen fogalmazta meg az előadásának témafelvetését:
Az információkkal való gazdálkodás egyre inkább kiemelt témává válhat a kultúra-gazdaságtanban – tekintettel a digitális információrobbanásra. A bőség itt is felveti a pazarlásproblémát, hiszen nem tudunk „minden” információt nemhogy felhasználni, hanem még befogadni sem. A TAT gondolkodástechnikának van mondanivalója ebben a témában (is). Egyszerűsítve a vázlatosság kedvéért: a TAT-ban az információpazarlásnak két (egymással összefüggő) módját különböztetjük meg, a konstruktívat és a destruktívat.
Az előbbi az információk tartalékolását, tárolását, az utóbbi pedig törlésüket jelenti. Az előadásban mindkét változatot érintem. A konstruktív formát csupán futólag, minthogy ennek tudatosítása különböző szaktudományokban ma már fellelhető.
Részletesebben foglalkozom a kevésbé ismert és kutatott destruktív változattal. Sok példa segítségével mutatom be jelenlétét köz – és magángondolkodásunkban, valamint megjelenését a kommunikáció különböző területein, és természetesen a mindezek mögött rejlő gondolkodástechnikai műveleteket. Minthogy a TAT gyakorlati filozófia, az előadásban érintem és illusztrálom a destruktív információpazarlás lehetséges hatásait elméleti és gyakorlati tevékenységünkre. Megnevezem és bemutatom a „hatóanyagot” is: a magabiztos korlátoltságot.
Az előadásban végig hangsúlyozom: a destruktív információpazarlás nem egyszerűen valami rossz, amit erkölcsi, jogi, illemtani stb. parancsokkal be kell tiltani (nem is lehet), hanem civilizációs deficit, amit ki kell nőni. Hatásos ellenszere a TAT-ban a groteszk humor, amely kimutatja a modern külsőségek mögött az elavult információgazdálkodást analfabéta és többdiplomás változatban egyaránt.