Nemzetközi kapcsolataink

A Magyar Közgazdasági Társaság különösen aktív kapcsolatokat ápol a Kárpát-medencében tevékenykedő, határainkon túli testvérszervezeteinkkel, a Romániai Magyar Közgazdász Társasággal, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társasággal, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társasággal és ezek ifjúsági szervezeteivel. Rendszeresen részt veszünk egymás vándorgyűlésein, konferenciáin, egy-egy projekt keretében pedig közös konferenciákat is szervezünk, elsősorban a Kárpát-medencei Gazdasági Térség ügyeit érintő kérdésekben.

A Magyar Közgazdasági Társaság 2017-ben egy új együttműködést kezdeményezett a V4-ek közgazdasági társaságaival: a cseh, a lengyel és a szlovák közgazdasági társaságokkal.

Az MKT emellett a Nemzetközi Közgazdasági Társaság (IEA) tagja – 1974-ben például az MKT rendezhette az IEA éves világkongresszusát Budapesten.

*    *    *    *    *

Nemzetközi partnereink:

Romániai Magyar Közgazdász Társaság

rmktlogoAz 1990-ben újjáalakult Romániai Magyar Közgazdász Társaság a romániai magyar közgazdászok és gazdasági kérdések iránt érdeklődők horizontálisan alakult szakmai szervezete, amelyben minden helyi szervezet önállóan fejti ki tevékenységét a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével, az alapszabályzatban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében. Munkájukban az országos vezetőség – amely jelenleg elnökből, valamint négy alelnökből áll, s amelyen konzultatív joggal a tiszteletbeli elnök is részt vesz – a lehetőségek mértékében igyekszik mindenben segítségükre lenni. Az 1998-as év tavaszától működő RIF (az RMKT Ifjúsági Frakciója) lelkes fiatal csapat hozott létre, saját kezdeményezésükre. A RIF romániai magyar ifjú közgazdászok, valamint gazdasági kérdések iránt érdeklődő fiatalok szakmai és érdekvédelmi csoportosulása, az RMKT egyik alappillére.

Romániai Magyar Közgazdász Társaság
Asociaţia Economiştilor Maghiari din România
RO-400440 Cluj-Napoca,
str. Aurel Suciu, nr. 12/2
E-mail: office@rmkt.ro
Honlap: www.rmkt.ro
Facebook: facebook.com/rmkt.kolozsvar

*    *    *    *    *

Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság

SZMKT_logo_PNG_COLOR2010. május 27-én Somorján, „A Kárpát-medencei gazdasági tér – a régiófejlesztés forrásai” című konferencián alakult meg a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság.

A kezdeményezést a határokon átnyúló gazdasági együttműködésről előadó komoly szakemberek, s a Magyarországon, Erdélyben, Vajdaságban működő hasonló társaságok vezetői is nagy örömmel fogadták. A konferencián, amely egyben a társaság alakuló ülése is volt, 23 közgazdász belépési nyilatkozatának leadásával jelezte elkötelezettségét a társaság céljai iránt, azóta eltelt időszakban pedig ötven felvidéki szakember fejezte ki érdeklődését a társaság munkája iránt. Ugyanitt megtörtént az alapszabály elfogadása, majd a tagok a Szövetség a Közös Célokért igazgatóját, Pogány Erzsébetet bízták meg a bejegyeztetés lebonyolításával.

Ennek a folyamatnak eredményeként a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 2010. június 30-án bejegyezte a társaságot, amely hivatalosan a Združenie maďarských ekonómov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság név alatt működik, székhelye Dunaszerdahelyen található a Szent István tér 6. cím alatt. A társaság céljai közt szerepel a tudományos tevékenységek támogatása, szakmai rendezvények szervezése, a szakemberek és a közgazdász-hallgatók fejlődésének elősegítése.

Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
Dunaszerdahely
Szent István tér 6.
Honlap: www.gazdasag.sk
Facebook: www.facebook.com/szmkt

*    *    *    *    *

Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság

vmktlogoA Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság 2009 decemberében alakult Szabadkán, azzal a céllal, hogy összefogja a délvidéki magyar közgazdászokat, bővítse szakmai tudásukat, hozzájáruljon a regionális gazdaság versenyképességének növeléséhez és a gazdasági kapcsolatok ápolásához. Magunk közt tudhatják a Vajdaság elismert, magyar ajkú vállalkozóit, tanárait, tapasztalt közgazdászait valamint a közgazdász pályát választó fiatalokat egyaránt.

A szervezet programjain keresztül igyekszik hozzájárulni a délvidéki közgazdászok tapasztalatszerzéséhez és előbbre jutásához. A szakmai érdekérvényesítésen túl egy olyan környezet megformálásán dolgoznak, amelyben a délvidéki magyar vállalatokat vezető közgazdászok eredményesebben bővíthetik kapcsolati hálójukat, illetve a fiatal közgazdászok kapcsolati tőkéhez juthatnak és lendületet kaphatnak pályakezdésükhöz.

Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság
Szabadka
E-mail: vmkt.su@gmail.com; kozgazdasz.tarsasag@yahoo.com
Honlap: www.vmkt.rs
Facebook: www.facebook.com/Vajdasági-Magyar-Közgazdász-Társaság-1082176055142993/

*    *    *    *    *

Cseh Közgazdasági Társaság / Česká společnost ekonomická

Politických vězňů 7,
Praha 1, 110 00
Email: cse@cse.cz
Web: www.cse.cz
Facebook: www.facebook.com/ceskaspolecnostekonomicka/

*    *    *    *    *

Lengyel Közgazdasági Társaság / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa
E-mail: zk@pte.pl
Web: www.pte.pl
Facebook: www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ekonomiczne-305575226124962/

*    *    *    *    *

Szlovák Közgazdasági Társaság / Slovenská ekonomická spoločnosť

Katedra hospodárskej politiky, Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
E-mail: conference@slovakecon.sk
Web: www.slovakecon.sk
Facebook: www.facebook.com/slovakecon/

*    *    *    *    *

Nemzetközi Közgazdasági Társaság / International Economic Asociation
Az IEA a nemzeti közgazdasági társaságok szövetsége, amelyet a fejlett és a fejlődő országok akadémikusai, gazdasági oktatói és jeles közgazdászai alapítottak 1950-ben nonprofit szervezetként, azzal a céllal, hogy erősítse a személyes kapcsolatokat és a kölcsönös megértést a közgazdász szakma képviselő között, a világ minden részéről. Ennek érdekében az IEA tudományos találkozókat, közös kutatásokat szervez és nemzetközi érdeklődésre számot tartó publikációkat jelentet meg a legaktuálisabb gazdasági, gazdaságpolitikai témákban.

International Economic Asociation
Honlap: www.iea-world.org