ADATEGYEZTETŐ LAP

Kérjük tagjainkat, ha valamelyik adatukban változás következett be, ezt az adategyeztető lapot kitöltve szíveskedjenek értesíteni titkárságunkat, hogy rendezvényeinkkel továbbra is elérhessük Önöket.

Adategyeztető lap

Új lakcím


(pl. mely szakosztály(ok)ba szeretne be- illetve átjelentkezni)

Kérjük, ha rendelkezik e-mail címmel, feltétlenül adja meg, mert információinkat így gyorsabban juttathatjuk el Önhöz.