SZAKOSZTÁLYAINK

Államháztartási szakosztály

Az Államháztartási szakosztály újjáalakulásának a célja az államháztartási szférában dolgozó, azzal foglalkozó szakemberek szakmai fórumának biztosítása. Ennek érdekében a szakosztály törekszik szakmai előadások, konferenciák szervezésével, az egyetemeken való aktív jelenléttel, hallgatói versenyek rendezésével, gyakornoki programok kialakításával és különböző kutatások, publikációk támogatásával az államháztartási szegmens szerepének megerősítésére a hazai tudományos és gazdasági életben. A szakosztály tagjai köré szeretettel várják a kereskedelmi bankokban és a jegybankban, a minisztériumokban, azok háttérintézményeiben, az állami és önkormányzati vállalatokban és az önkormányzatoknál dolgozó szakembereket.

Az Államháztartási Szakosztály programjairól, rendezvényeiről bővebb információ a szakosztály önálló honlapján, a https://mktallamhaztartas.wordpress.com internetes oldalon található.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Adorján Richárd
költségvetésért felelős helyettes államtitkár
Pénzügyminisztérium

Tiszteletbeli elnök:
Barcza György
igazgatósági tag
Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank

Alelnökök:
Baksay Gergely közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank
Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár
Pénzügyminisztérium

Titkár:
Plósz Dániel János
pénzügyi és kontrollingigazgató, Közért+ Zrt.

Tagok:
Balog Ádám igazgatósági tag, Opus Global Nyrt. a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke
Berczik Ábel államháztartási szabályozásért, humán- és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkár, Pénzügyminisztérium
Bugár Csaba elnök, Magyar Államkincstár
György László gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos, Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Kutasi Gábor tanszékvezető habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
P. Kiss Gábor költségvetési kutatási főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank
Réz András vezérigazgató-helyettes, Államadósság-kezelő Központ Zrt.


Demográfiai szakosztály

A Demográfiai szakosztály megalakításának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a népesség megmaradásának minden társadalmi szektort érintő szerepére. Az előjelzések azt mutatják, hogy a kormány intézkedései ellenére a népességfogyás nem állt meg, évente egy kisvárosnyi számú lakosság tűnik el az országból, ennek pedig számos feltárt és feltáratlan oka van. A gazdaság kiegyensúlyozott működéséről való gondolkodásban fontos előtérbe állítani a jövő nemzedékek megszületésének és felnevelésének szempontjait és folyamatát.

A Demográfiai szakosztály, munkatervének kialakításával párhuzamosan szeretné megtalálni a kapcsolódási pontokat az MKT már nagy hagyománnyal rendelkező szekcióival, különös tekintettel az Egészség- és egészségügy-gazdaságtani, a Fejlődésgazdaságtani szakosztály, a Gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti, a Kultúra-gazdasági és a Társadalom gazdaságtani szakosztály szakértőivel.

A szakosztály vezetése

Tiszteletbeli elnök:
Magyari-Beck István professzor

Elnök:
Benda József szocializációkutató

Titkár:
Sisakné Fekete Zsuzsa közgazdász, statisztikus

Elnökségi tagok:
Engler Ágnes pedagógiakutató, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára
Ifj. Fekete Gyula statisztikus, demográfus
László Tamás építész
Szabadkai Antal mérnök, közgazdász
Szarvas Zoltán szervezetfejlesztő
Tóth I. János filozófus, demográfus, a Szegedi Tudományegyetem habilitált egyetemi docense
Tóth Pál Péter demográfus


Egészség- és egészségügy-gazdaságtani szakosztály

A szakosztály az általa szervezett szakmai konzultációk és konferenciák révén mind a közgazdász-, mind pedig az orvostársadalom körében bemutatja, hogy ezen erősen multidiszciplináris tudományág módszertana milyen kérdések megválaszolására és milyen területen alkalmazható sikeresen. A következő években az egészségügy várhatóan igen sok figyelmet kap majd, és kérdések egész sora merül majd fel olyan területeken, mint az egészségpolitika, a finanszírozás, a menedzsment, a tulajdonviszonyok, a költséghatékonyság, valamint az elemzés és az ellenőrzés. Ezek egy része esetén az egészségügy-gazdaságtan igen fejlett módszertannal, tudással rendelkezik.

A szakosztály várja a tagjai sorába a terület iránt érdeklődő szakembereket, PhD-hallgatókat és egyetemi hallgatókat egyaránt. A tagok színvonalas szakosztályi programokon vehetnek részt: többek között nemzetközi és hazai előadókkal zajló konferenciákon és kutatási programokban, amelyekről részletes információ a http://hecon.uni-corvinus.hu/corvinus.php?id=10 internetes oldalon szerezhető.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Péntek Márta
egyetemi tanár
kutatásvezető, Óbudai Egyetem
E-mail: pentek.marta@uni-obuda.hu

Titkár:
Zrubka Zsombor
kutatóközpont-vezető,
Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató- és Innovációs Központja
Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpontja

Elnökségi tag:
Gulácsi László egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese


Ellenőrzési szakosztály

A gazdasági válság az audit szakmát is új kihívások elé állította. Megnövekedtek az elvárások az irányítás támogatása, a tanácsadói funkció kapcsán, általában véve megnőtt az ellenőrzés szerepe. Mind több tényező figyelembe vétele szükséges az ellenőrzési munkák végzése során – költségcsökkentés és hatékonyság mellett növekvő termelékenység, profitabilitás –, melyek kezelése jelentős kihívást jelent minden szektorban. Az audit szakma aktuális kérdései a proaktivitás fokozása, a hozzáadott érték megteremtése, az irányítás stratégiai támogatása és emellett elengedhetetlen a függetlenség megtartása.

A Szakosztály célja, hogy ingyenes előadásokat szervezzen tagjai számára a szakmát érintő aktuális problémákról, kérdésekről, továbbá fórumot biztosítson szakmai vitákra és személyes szakmai kapcsolatok kialakítására, ápolására.

Az MKT Ellenőrzési Szakosztályának céljai, tevékenysége:
– a szakmával kapcsolatos aktuális problémák feltárása, tisztázásának elősegítése viták révén;
– szakmai munkája révén hozzájárulni a szakma elismertségéhez;
– szoros együttműködés kialakítása a Magyarországon meglévő más ellenőrzési szervezetekkel, egyesületekkel;
– a szakma részére ingyenesen igénybe vehető előadások, viták biztosítása.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Zsakó Enikő
ügyvezetőigazgató-helyettes
OTP Bank Nyrt.
E-mail: ZsakoE@otpbank.hu

Titkár:
Lévai Tamás
belső ellenőrzési vezető
Unicredit Jelzálogbank Zrt.

Elnökségi tagok:
Gajdos Márton, az ABT Treuhand csoport kockázatkezelési üzletágának partnere
Gyarmatiné Csanda Tünde, a MÁV-HÉV Zrt. belső ellenőrzési vezetője
Gyepessy Ferenc, a Fővárosi Vízművek Zrt. vállalatiaudit-vezetője
Kollár Róbert, a K&H Bank Zrt. Belső Ellenőrzési Igazgatóságának igazgatója
Magyar Katalin, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. belső ellenőrzési vezetője
Németh Edit, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatáselszámolási és monitoring igazgatója
Sándorné Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem rector emeritája, intézetvezető egyetemi tanára
Szöllősi Zoltán, a Deloitte magyarországi IT Kockázat és Kontrol ill. Belső Ellenőrzési szolgáltatások üzletágát vezető partnere


Európai uniós szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Iván Gábor
az Európai Unió Tanácsa Általános Politikai Igazgatóságának igazgatója

Alelnök:
Becsey Zsolt
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének intézetvezető-helyettese, tudományos főmunkatársa, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi, külgazdaságért felelős államtitkára, volt európai parlamenti képviselő

Elnökségi tag:
Szijjártó Orsolya
ügyvezető partner, Inventio Consulting Kft., a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, Magyarország korábbi hollandiai nagykövete

Titkár:
Juhász Imre
vezető kormány-főtanácsos,tudásgazdasági referens
Innovációs és Technológiai Minisztérium

 


Fejlesztéspolitikai szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Baráth Etele (EGSZB)

Alelnökök:
Essősy Zsombor (MAPI Zrt.)
Heil Péter (Európai Parlament)

Titkár:
Andorka Miklós (MAPI Zrt.)

Elnökségi tagok:
Kondor Zsuzsanna (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Krisán László
(KAVOSZ Zrt.)
Szatmári Péter (Milton Friedman Egyetem)


Fejlődésgazdaságtani szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Trautmann László
egyetemi docens,
Neumann János Egyetem

Titkár:
Vertetics Ádám közgazdász

Elnökségi tagok:
Artner Annamária tudományos főmunkatárs, KRTK VGI
Lóránt Károly címzetes egyetemi docens, BME
Raciborski Eszter vezető elemző, a Magyar Nemzeti Bank
Ritter Tibor közgazdász
Vida Cecília számvevő, Állami Számvevőszék


Fenntarthatósági szakosztály

A szakosztály a jogi-szabályozási megfelelőség, az átláthatóság, az üzleti etika, a társadalmi felelősségvállalás, a hatékony működés-irányítás és nem utolsó sorban a környezeti fenntarthatóság szempontjait szem előtt tartó tudásmegosztás (nyilvános rendezvények, hírlevelek, webes és közösségi és egyéb média megjelenések) szervezésével, a kapcsolódó képzési és minősítési programok koordinálásával, továbbá a szakmai szervezetekkel és az MKT társ-szakosztályokkal való együttműködéssel kívánja a felelős vállalatirányítás kereteiről és alkalmazásáról szóló nemzetközi szakmai és szabályozási kezdeményezéseket, illetve legjobb gyakorlatokat mind szélesebb körben ismertetni és terjeszteni.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Végh Richárd vezérigazgató,
Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Titkár:
Szarka Gábor szakmai titkár,
Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Elnökségi tagok:
Báger Gusztáv egyetemi tanár, az MNB elnöki tanácsadója
Bodzási Balázs tanszékvezető, Budapest Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszék
Ifj. Chikán Attila elnök-vezérigazgató, Alteo Energiaszolgáltató Nyrt.
Hornung Ágnes államtitkár, Kulturális és Innovációs Minisztérium
Kandrács Csaba alelnök, Magyar Nemzeti Bank
Parragh Bianka tudományos főmunkatárs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Chaudhuri Sujit egyetem docens, Edutus
Szivek Norbert jogász, pénzügyi szakember
Vízkeleti Sándor elnök-vezérigazgató, Amundi Alapkezelő Zrt.
Windisch László elnök, Állami Számvevőszék
Zsembery Levente vezérigazgató, X-Ventures Zrt.


Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Pintér Éva

Budapesti Corvinus Egyetem

Alelnökök:
Kovács Levente
Magyar Bankszövetség
Reisz Róbert
CIB Bank Zrt.

Elnökségi tag:
Szombati Anikó
Magyar Nemzeti Bank
Vajda Viktor
ügyvéd

Titkár:
Bagó Péter
Budapesti Corvinus Egyetem


Gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Halmai Péter
akadémikus, egyetemi tanár
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tiszteletbeli elnök:
Chikán Attila
akadémikus, egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem

Titkár:
Laczkó Tihamér

Elnökségi tagok:
Balatoni András (MNB)
Győrffy Dóra (BCE)
Horváth Ágnes (MOL Nyrt.)
Kónya István (BCE)
Palócz Éva (KOPINT-Tárki)
Szebeni Dávid (Enrawell Kft.)


Informatikai szakosztály

Az elmúlt években az MKT egyik legaktívabb és taglétszámában leginkább gyarapodó szakosztálya az informatikai szakosztály volt. Tagia közt nem csak a kimondottan informatikai vállalkozások munkatársai találhatók meg, hanem mindazok a közgazdászok is, akik munkájuk révén – többek közt a pénzügyi szektorban – napi szinten állnak kapcsolatban az informatikával. A szakosztály rendszeresen önálló szekcióval van jelen az MKT legnagyobb éves rendezvényein, a közgazdász-vándorgyűléseken.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Pongrácz Ferenc
regionális igazgató,
EIT Health InnoStars

Titkár:
Szűcs László
ügyvezető igazgató
Moonshot Kft.

Marketing-, PR- és rendezvényekért felelős vezető:
Juhász Katalin (MKT IB, Magyar Nemzeti Bank),

Elnökségi tagok:
Bertalan Zsolt (MVM Zrt.)
Csath Magdolna (NKE, PPKE)
Fehér Péter (BCE)
Kovács Vilmos Levente (Simplexion Kft.)
Kuthy Antal (E-Group ICT Software Zrt.)


Ingatlanpiaci szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Pázmány Balázs
igazgatósági elnök,
ERSTE Alapkezelő Zrt.

Titkár:
Gálfi Anita
ingatlan-alapkezelési vezető,
Erste Alapkezelő Zrt.

Elnökségi tagok:
Huszár Viktor ingatlanfejlesztési szakember
Pápai Dorottya üzletfejlesztési igazgató, RE/MAX Hungary
Tóth Csaba értékbecslési és energetikai tanúsítási üzletágigazgató, Otthon Centrum Solutions Kft.


Innovációs szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Szabó István stratégiai és innovációs vezérigazgató-helyettes,
HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat

Alelnök:
Csath Magdolna egyetemi tanár,
az MTA doktora

Titkár:
Horváth Klaudia Gabriella PhD-hallgató


Ipari és vállalkozási szakosztály

Ipari és Vállalkozási Szakosztály a Magyar Közgazdasági Társaság egyik legrégebbi szakosztálya, az 1960-as évek óta működik. Az MKT budapesti szervezetei közül mindig is nagy súllyal foglalkozott vállalati, mikroökonómiai témákkal és mint elnevezéséből is kitűnik, különös figyelmet kíván fordítani a vállalkozói gondolkodás és aktivitás helyzetének, erősítésének kérdéseire. Tagjaink száma jelenleg 400 fő.

A Szakosztály hagyományosan szervez kisebb és nagyobb rendezvényeket. Témáink többek között az ipar, az iparfejlesztés, illetve vállalataink és eredményességük növelésének időszerű kérdései. 2002-2005 között a Szakosztály összesen 17 szakmai programot (konferenciákat, vitadélutánokat, gyárlátogatásokat) és egy felmérést szervezett. Más szakosztályok, szervezetek tagjait is rendszeresen meghívjuk rendezvényeinkre és ezek is szívesen látják tagjainkat nyilvános rendezvényeiken.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Kozma Miklós
egyetemi docens, MBA-programigazgató,
Budapesti Corvinus Egyetem
E-mail: miklos.kozma@uni-corvinus.hu

Titkár:
Babarczy Balázs
vezető elemző, Syreon Research Institute

Elnökségi tagok:
Czakó Erzsébet
egyetemi tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem
Csiszár Dénes értékesítési és üzletfejlesztési vezető, EIT Digital,
a Hungarian Business Angel Network elnökségi tagja
Jandó Zoltán gazdasági újságíró, G7
Kállay László egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
Kálmán Edina ügyvezető igazgató, Formáció Csoport
Kálmán János gépészmérnök, minőségügyi auditor
Nagy András közgazdász, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nagy-György Zoltán vezérigazgató, Roastar Zrt.
Szemán Barna a Magyar Energia Hivatal nyugalmazott szakértője
Tóth Gábor egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtan Intézet


Kelet-közép-európai szakosztály

A szakosztály küldetése egy olyan közösség építése, amely képes a Közép-kelet-európai térség sikeres felemelkedése szempontjából kiemelt témák összefogására, azok felkarolására a tudományos élet, a kormányzati szereplők, érdekképviseleti és vállalati szereplők összefogásával. Az együttműködés támogatja a regionális gazdasági együttműködések megerősítését, a regionális szinergiák kiaknázását. A szakosztály megalakulásának további célja a határainkon túli, erdélyi, felvidéki és vajdasági magyar közgazdasági szakmai szervezetekkel, illetve a V4-ek közgazdasági társaságaival meglévő kapcsolatok elmélyítése, a szakmai konzultáció kereteinek kibővítése, aktív szakmai fórum biztosítása, valamint az MKT nemzetközi szerepének megerősítése. A szakosztály platformot biztosíthat olyan regionális társadalmi, gazdasági problémák, kihívások megvitatására, mint a regionális gazdasági kapcsolatok, szinergiák megerősítésének lehetőségei, a fenntarthatóság, a zöld gazdaság és a kutatás-fejlesztés-innováció hármasa a térségben.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Balog Ádám
alelnök, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Titkár:
Rónaszéki Nóra vezérigazgató-helyettes, Promid Invest Zrt.


Kereskedelmi szakosztály

A szakosztály – nevéből adódóan – a rendezvényeivel, előadásaival, konferenciáival elsősorban a kereskedelemmel foglalkozó MKT-tagok számára szeretne hozzájárulni a szakmai ismereteik bővítéséhez, a kereskedelemben a közgazdasági gondolkodás erősítéséhez, valamint a tagok szakmai képviseletéhez.

A szakosztály szoros kapcsolatot épített ki a Budapesti Gazdasági Főiskolával és az Országos Kereskedelmi Szövetséggel.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Kozák Tamás tanszékvezető egyetemi docens
Budapesti Gazdasági Egyetem
E-mail: mkt.kereskedelem@gmail.com

Titkár:
Soós Gabriella
egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK,
a BGE tudományos munkatársa

Elnökségi tagok:
Agárdi Irma
egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézete
Balázs Ildikó külső vállalati kapcsolatokért felelős igazgató, Auchan Magyarország Kft.
Heiszler Gabriella elnök-ügyvezető, SPAR Magyarország Kft.
Pálinkás Zsolt vezérigazgató, Tesco Globál Zrt.
Vámos György főtitkár, Országos Kereskedelmi Szövetség


Környezetgazdaságtani szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Csutora Mária egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem

Tiszteletbeli elnök:
Kerekes Sándor professzor emeritus
Budapesti Corvinus Egyetem

Titkár:
Harangozó Gábor egyetemi docens
Budapesti Corvinus Egyetem

Elnökségi tagok:
Tormáné Kovács Eszter egyetemi docens
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Benedek Zsófia tudományos főmunkatárs,
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Dombi Mihály egyetemi docens
Debreceni Egyetem


Kultúragazdasági szakosztály

A szakosztály egyelőre előadásokon, majd kerekasztal-üléseken tárgyalja a kultúragazdaság lényegét és alkalmazhatóságát. Ez a – mindeddig viszonylag kevéssé kutatott – témakör napjainkban kiemelkedő jelentőségre tett szert. Ennek ellenére a finanszírozása nem tart lépést növekvő fontosságával. A kultúra intézményei elszegényednek, számuk csökken, a színvonaluk hanyatlik. Az elkövetkező években nem is várható e tendenciák irányának megváltozása. Várjuk mindazokat, akik látják e lehangoló állapotokat és tenni akarnak a kultúra érdekében. Mivel a kultúra mindenkit érint, örömmel fogadjuk mindazokat, akik szakmájukban vagy akár attól függetlenül készek hozzájárulni a vázolt kérdések akárcsak részleges megoldásához. A szakosztály céljának és feladatának tekinti a kultúránk és az egyetemes kultúra konstruktív erőinek hatásos támogatását. A szakosztály önálló honlapja a www.kulturahaza.hu internetes címen érhető el.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Birinyi József
népzenekutató, a Hungarikum Szövetség elnöke
E-mail: jozsef@birinyi.hu

Titkár:
Mérészné Szántó Irén
közgazdász

Alelnökök:
Joó Lajos
szervezetfejlesztő, rendszerinnovátor
Ulicsák Béla egyetemi oktató, műszaki igazgató, BRIT TECH Kft.

Elnökségi tagok:
Csernák József
közgazdász, adjunktus, MATE
Kirják Róbert
igazgató, Móricz Zsigmond Színház
Major Gyöngyi
közgazdász, egyetemi docens
Merliot-Almássy Eszter
docens, BGE
Pataki András
Jászai Mari-díjas rendező, dramaturg, a Pro-Kultúra Sopron Kft. ügyvezető igazgatója
Tóth Ákos
közgazdász
Veres Pál
közgazdász, oktatáspolitikai szakértő


Logisztikai Szakosztály

A szakosztály a hazai logisztikai szakma prominens képviselői közül mára többeket is soraiban tudhat. Tevékenységének jelentős részét képezi előadások és vitafórumok szervezése, amiken mindig aktuális szakmai témák, a szakterületet leginkább érdeklő problémák, megvitatása kerül terítékre. Kutatási tevékenysége a legutóbbi időkig elsősorban a kkv-szektorra terjedt ki. Utóbbi területet a hálózatosodás, illetve az idő logisztikában betöltött szerepére koncentrálva vizsgálta.

Tevékenységével a szakosztály a logisztikai szemléletet képviseli, közvetíti és terjeszti a közjavakat és közszolgáltatásokat nyújtó szervezeteknél, valamint a versenyszférában. Törekszik az interdiszciplináris kapcsolataink fejlesztésére mind az MKT-n belüli társ szakosztályok, mind pedig tudományos élet egyéb szervezetei vonatkozásában. A szakosztály aktív és jól működő kapcsolatot alakított ki a magyarországi gazdasági felsőoktatási intézményekkel, az elmúlt időszakban sikeres road-show jellegű konferenciasorozattal várta az ágazat iránt érdeklődő szakembereket és hallgatókat az ország számos pontján a felsőoktatási intézményekben.

Elmondhatjuk, hogy napjainkra célkitűzéseit sikeresen teljesítve az MKTLSZ a magyar logisztikai élet ismert szereplőjévé vált. Ehhez nagyban hozzájárult a szakosztály által megszervezett szakmai előadások, vitafórumok, konferenciák és egyéb logisztikai témájú rendezvények sorozata.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Lajkó Ferenc
ügyvezető, DigiLog Consulting

Titkár:
Kunyik Csaba
mérnök, logisztikai menedzser

Elnökségi tagok:
Kerényi Gyöngyvér
kontrollingszakértő, ügyvezető
Smart Controlling Kft.
Kiss Csaba
ügyvezető
CKZ Engineering Services Kft.
Pamucsi Tamás logisztikai igazgató
MASPED Logisztika Kft.
Szabó Zoltán
ügyvezető igazgató
Ghibli Kft.
Szegedi Zoltán
emetitus professzor
Széchenyi István Egyetem
Szivi László
ügyvezető igazgató
Mentafor Kft.
Valentinyi Zoltán ügyvezető igazgató
Alois Steiner Kft., Steiner-Autohof Kft.


Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztály

A Magyar Közgazdasági Társaság Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakosztályának célja, hogy az MKT keretei között kifejtett munkájával elősegítse a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlődését. Szakmai hátteret és szervezett keretet biztosítson a mezőgazdaság és élelmiszeripar aktuális szakmai kérdéseinek, problémáinak feltárásához, elősegítse a tagjai által folytatott vita eredményeként a lehetséges válaszok és megoldási javaslatok kidolgozását.

A szakosztály alapítói között találhatók egyetemi oktatók, tudományos intézet kutatói, a mezőgazdaság és élelmiszeripar aktív szereplői, uniós támogatások közvetítésében és ellenőrzésében tapasztalatot szerzett kollégák, banki finanszírozók, valamint az ágazati jog szakértői. Ez a heterogén összetétel biztosítja a Szakosztályhoz tartozó terület komplex megközelítésének és tárgyalásának lehetőségét. Mindehhez a Szakosztály előadások, szakmai rendezvények, munkaértekezletek és fórumok szervezésével kívánja tagjai naprakész információ ellátását és a gyümölcsöző szakmai munka hátterét biztosítani. Az alapítók kinyilvánítják, hogy a Szakosztály nyitott az MKT minden tagja számára és soraikba várják a Szakosztály munkája iránt érdeklődőket.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Zöldréti Attila
osztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala

Társelnök:
Vajda László
ny. főcsoportfőnök, Földművelésügyi Minisztérium

Titkár:
Szelényi Endre
címzetes egyetemi tanár, Szent István Egyetem

Tagok:
Iványi Levente ügyvezető, Pro-Duck Kft.
Juhász Anikó agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
Kapronczai István agrárközgazdász, az Agrárgazdasági Kutatóintézet ny. főigazgatója
Páll Zsombor gazdasági elemző, Agrárminisztérium
Rieger László agrárközgazdász
Tresó István ügyvezető igazgató, K&H Bank Zrt.
Udovecz Gábor ny. főigazgató, Agrárgazdasági Kutatóintézet
Vulcz László ügyvezető igazgató, OTP Hungaro-Projekt Kft.


Monetáris politikai szakosztály

A szakosztály alapítói egy olyan szakmai műhely kialakítását tűzték ki célul, amely összefogja mindazokat a magyar közgazdászokat, akik kutatják a monetáris politikát világszerte, vagy aktív alakítói a hazai és nemzetközi monetáris politikai döntéshozatalnak.

A szakosztály tevékenysége és programjai során szeretne olyan szakmai fórumot biztosítani a monetáris politika iránt érdeklődőnek, amely elsődlegesen a monetáris politika koncepcionális kérdéseivel és a gazdaságpolitika kapcsolatával foglalkozik hazai, regionális és globális szinten egyaránt.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Takáts Előd egyetemi tanár, rektor, Budapesti Corvinus Egyetem

Társelnök:
Banai Ádám jegybanki eszköztárért és devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank

Titkár:
Kővári Zsombor Áron vezető rektori tanácsadó, Budapesti Corvinus Egyetem

Elnökségi tagok:
Jakab Zoltán vezető közgazdász, Nemzetközi Valutaalap
Kuti Zsolt monetáris politikáért, pénzügyi piaci és makrofinanszírozási elemzésekért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
Straub Roland elnöki tanácsadó, az Igazgatótanács koordinátora, Európai Központi Bank
Temesváry Judit vezető közgazdász, Federal Reserve Board


Munkaügyi szakosztály

Az MKT egyik régi szakosztálya, amely ismét aktív és komoly megújuláson ment át az elmúlt időszakban. Gyakori rendezvényeiken a foglalkoztatási helyzet problémáit és a munkahelyteremtés kérdéseit járják körbe a téma elismert hazai szakembereivel.

A szakosztály eddigi rendezvényeinek összefoglalói a http://www.munkaugyiszemle.hu/mkt-munkaugyi-szakosztaly oldalon olvashatók.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Bagó József
szerkesztő rovatvezető, MunkaügyiSzemle.hu

Titkár:
Józsa Márta
koordinációs csoportvezető
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Főigazgatói Igazgatóság
E-mail: mkt.munkaugy@gmail.com

Elnökségi tagok:
Artner Annamária tudományos főmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet
Boda György managing partner, Boda & Partners Kft.
Czirfusz Márton társalapító, Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont
Herczog László volt szociális és munkaügyi miniszter, a Pénzügykutató Zrt. munkatársa
Ignits Györgyi osztályvezető, Belügyminisztérium, Statisztikai, Elemzési és Adatszolgáltatási Osztály
Nagy Katalin ügyvezető, Socfactor Consulting Tanácsadó Bt., Magyarország EU melletti Állandó Képviseletének volt tanácsosa
Sum István címzetes főiskolai docens, Milton Friedman Egyetem
Zemplényi Adrienne jogi igazgató, HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Zrt.


Nemzetközi gazdaság szakosztály

A Magyar Közgazdasági Társaság egyik legrégebben működő szakmai műhelye a Nemzetközi gazdaság szakosztály (régi nevén a Külgazdasági szakosztály). Munkájának középpontjában a globális gazdaság és azon belül Magyarország a világgazdaságban elfoglalt pozíciójának tanulmányozása áll. Hazánk világban, illetve az Európai Unióban elfoglalt aktuális helyzetét, jövőbeli lehetőségeit, lehetséges kitörési pontjait vizsgálja, mindig más-más témakörre koncentrálva.

Gyakori az egy-egy országcsoport – Európa, Afrika, Latin-Amerika, Távol-Kelet, stb. – speciális adottságaira összpontosító, gazdaságunk lehetőségeit az adott relációban elemző rendezvény. A szakosztály a kapcsolódó témákban rendszeresen előadásokat szervez hagyományosan a Kossuth Klubban, de az utóbbi időben – a társaság fiatalok körében történő megismertetése és népszerűsítése céljából – egyetemeken, főiskolákon is.

A szakosztály több éve és rendszeresen külön szekcióüléssel jelenik meg az éves Közgazdász Vándorgyűléseken, ahol az érdeklődő résztvevők neves szakemberektől hallgathatnak előadásokat.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Galambos Tamás
(Swoosh Capital Kft.)

Tiszteletbeli elnök:
Nyíri Iván

Titkár:
Kovács Patrícia
(Budapesti Gazdasági Egyetem)

Elnökségi tagok:
Bartha Attila
Becsey Zsolt
Csató Mária
Ferkelt Balázs
Kováts-Széplaki Ildikó
Löblin János
Pólyi Csaba
Rétfalvi György
Scherczer Károly Róbert
Szabó Péter


Pénzügyi szakosztály

Az MKT tucatnyinál több szakosztálya közül a legnagyobb – és reményeink szerint az egyik legaktívabb – tagsággal a Pénzügyi Szakosztály rendelkezik. Szakosztályunk a közeljövőben a korábbinál is több szakmai rendezvényt, előadást kíván rendezni. A 2011–2014-es időszakra tervezett témák tematikájának középpontjában a hosszú távú finanszírozási kérdések (pl. államháztartás és annak alrendszerei, nyugdíj, egészségügy, oktatás, stb.) hazai és nemzetközi dimenziói, valamint az ország versenyképességének különféle aspektusai állnak.

A szakmai rendezvények által felölelt témák folyamatos bővítésén túlmenően a Szakosztály elnökségének határozott szándéka, hogy a megcélzott hallgatóság körét tovább szélesítse, a tagság számára a hagyományos rendezvényi formákon (pl. előadáson, pódiumvitán) túlmenően, közösségteremtő eseményeket (pl. szakmai klubokat) is szervezzen.

Szeretettel várjuk dinamikusan növekvő (jelenleg mintegy 1000 tagot számláló) Szakosztályunk tagjainak sorába, illetve nyitottak vagyunk lehetséges partnerszervezetek megkereséseire is.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Kolozsi Pál Péter jegybanki eszköztárért, devizatartalékért és kockázatkezelésért felelős igazgató, Magyar Nemzeti Bank, a Neumann János Egyetem MNB Tudásközpont Fenntartható Pénzügyek Központjának egyetemi docense

Titkár:
Fellner Zita vezető közgazdasági elemző, Magyar Nemzeti Bank

Elnökségi tagok:
Balogh Imre (Budapesti Corvinus Egyetem)
Hardy Ilona (Aranykor Nyugdíjpénztár)
Hegedüs Éva (GRÁNIT Bank Zrt.)
Kómár András (OBA)
Nagy Viktória (IFUA Horváth & Partners)
Németh Teréz Katalin (Bankmonitor.hu)
Palkó István (Portfolió.hu)


Sportgazdaságtani szakosztály

A szakosztály vezetése

Elnök:
Borbély Attila
 egyetemi tanár, Debreceni Egyetem,
a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottságának elnöke

Társelnökök:
Bács Zoltán egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem kancellárja
Nagy Zoltán biztonsági főigazgató, Magyar Telekom Nyrt.

Titkár:
Gergics Tünde közgazdász,
a Költségvetési Tanács szakértője

Elnökségi tagok:
Becsky András általános alelnök, Magyar Úszó Szövetség
Beke-Martos Gábor tanácsadó, ELTE
Berki Krisztián sportszakmai igazgató, Magyar Torna Szövetség, olimpiai bajnok tornász
Dékán Tamás gazdasági igazgató, Debreceni Sportcentrum
Fenyves Veronika dékánhelyettes, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Jakabos Zsuzsanna közgazdász, Európa-bajnok úszó


Startup Szakosztály

Elnök:
Turcsán Tamás alapító, vezérigazgató, Pozi.io

Alelnök:
Bagó Péter startup-tanácsadó, a Budapesti Corvinus Egyetem
Innováció és Üzleti Inkubáció Tanszékének
tanszékvezető egyetemi adjunktusa
E-mail: peterbago@gmail.com

Titkár:
Pintér Éva habilitált egyetemi docens,
Budapesti Corvinus Egyetem Vállalkozás és Innováció Intézet

Elnökségi tag:
Müller Tamás alapító, Women Startup Competition International


Társadalomgazdaságtani szakosztály

Az MKT egyik legaktívabb szakosztálya, témakörei többnyire az aktuális társadalmi-gazdasági problémákhoz és a politika napirendjén szereplő társadalomgazdasági kérdésekhez kapcsolódnak.  A szakosztály rendezvényein többek között olyan témákkal foglalkozik, mint a család gazdasági szerepének fontossága, a társadalombiztosítás működésének problémái, a helyi rendszerek működésének javítása, a helyi pénzügyi rendszerekben rejlő lehetőségek vagy éppen a nemzetstratégiai kérdések.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Vass Csaba

Alelnökök:
Bogár László
Szegő Szilvia

Titkár:
Szalay Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.szalay@uni-corvinus.hu

Elnökségi tagok:
Asztalos László
Gábor József
Varga István
Várhelyi Krisztina


Versenyképességi szakosztály

A szakosztály alapításában aktív részt vállaltak azon jegybanki munkatársak, akik már eddig is tagjai voltak a Társaságnak, és úgy vélték, hogy e keretek között is kiemelten fontos foglalkozni Magyarország versenyképességével. A szakosztály létrehozása azért is időszerű volt, mert az egész világgazdaságban megoldatlan még a kérdés, hogy az elhúzódó válságból hogyan lehetséges hosszú távú növekedési pályára állni. Magyarországon az elmúlt években sikerült a gazdaságot stabilizálni és újraindítani a gazdasági növekedést, de még előttünk álló kihívás, hogy ezt a pozíciót egy hosszú távon is sikeres felzárkózási pályára fordítsuk.

A Versenyképességi szakosztály – alapítói szándéka szerint – egy magas színvonalú szellemi műhely lesz, a Magyar Közgazdasági Társaság hagyományaihoz híven, amely hozzá tud járulni a fenntartható gazdasági növekedésről és versenyképességről szóló közös gondolkodáshoz. A Versenyképességi szakosztály nem csak azok számára biztosíthat fórumot, akik a fenntartható gazdasági növekedés, illetve a versenyképesség elemző vizsgálatával, a kapcsolódó intézkedésekkel foglalkoznak, hanem minden olyan érdeklődő számára is, akiket érdekel a közgazdaságtan, a gazdaságpolitika jövőt formáló hatásmechanizmusa.

A szakosztály vezetése

Elnök:
Baksay Gergely,

az MNB közgazdasági és költségvetési elemzésekért és statisztikáért
felelős ügyvezető igazgatója, az MKT elnökségi tagja

Titkár:
Juhász Katalin elemző, Magyar Nemzeti Bank

Elnökségi tagok:
Csath Magdolna egyetemi tanár, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszora
Horváth Bianka elnöki főtanácsadó, Magyar Nemzeti Bank
Kuti Zsolt főközgazdász, Magyar Nemzeti Bank
Szalay Zsolt tanszékvezető egyetemi docense, BME, az MIT REAP projekt tagja, a BME Automated Drive Laboratory vezetője
Szántó Zoltán Oszkár kutatási rektorhelyettes, Budapesti Corvinus Egyetem, a Corvinus Institute for Advanced Studies dékánja
Virág Barnabás monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és nemzetközi kapcsolatokért felelős alelnök, Magyar Nemzeti Bank