A pénzügyi menedzsment controll elemzési eszköztára – ezzel a címmel jelent meg az MKT tagjainak, Zéman Zoltán egyetemi tanárnak és Béhm Imre ny. számvevő főtanácsosnak, a Felügyelőbizottság tagjának könyve, amelyben a szerzők a vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékeléséhez adnak útmutatást.

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent kötet áttekinti a vállalkozások egészének megítélésére felhasználható, legfontosabb hazai és a külföldi pénzügyi mutatók széles választékából mindazokat, amelyek a magyar számviteli törvény által, a kötelezően összeállított beszámolók mérlegéből és eredmény-kimutatásából, illetve a könyvviteli adatokból számíthatók. Természetesen a pénzügymenedzsment elvégzendő feladatait támogatva, és segítve a vezetői controll megvalósulását.

A kiadvánnyal a szerzők a vállalkozások pénzügyi teljesítményének értékelésére felhasználható legfontosabb mutatók alkalmazási lehetőségeinek megismertetéséhez kívánnak hozzájárulni, hogy segítséget nyújtva az éves beszámoló elemzéséhez, az üzleti jelentés, a kiegészítő melléklet összeállításához, az üzleti tervek, a hitelkérelmek stb. pénzügyi megalapozásához, a különféle kötelezően előírt vagy saját szándékkal összeállított pénzügyi beszámolók elkészítéséhez. Elméleti-módszertani és gyakorlati jellegű, megírásánál figyelembe vették az elemzési kurzusok szaktantárgyi jellegét, valamint más tantárgyakhoz való kapcsolódásait is. A könyv ismeretanyaga hasznos tudásanyagot tartalmaz a felsőoktatásban, a szakirányú képzésekben ismereteiket bővítő hallgatóknak és vállalati szakembereknek egyaránt.