Megtartotta alakuló ülését március 9-én a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztálya. Az ülés résztvevői egyhangú szavazással Benda József szocializációkutatót, szervezetfejlesztőt, társadalompedagógust, az Összefogás a Gyermek és Családbarát Magyarországért Szakértői Műhely alapítója és vezetőjét, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének tudományos főmunkatársát választották meg a szakosztály elnökének. A szakosztály társelnöki feladatainak ellátásával pedig – ugyancsak egyhangú döntéssel – Szoboszlai Attila közgazdászt, az ELTE Kancelláriájának munkatársát bízták meg.

A Demográfiai szakosztály megalakításának célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a népesség megmaradásának minden társadalmi szektort érintő szerepére. Az előjelzések azt mutatják, hogy a kormány intézkedései ellenére a népességfogyás nem állt meg, évente egy kisvárosnyi számú lakosság tűnik el az országból, ennek pedig számos feltárt és feltáratlan oka van. A gazdaság kiegyensúlyozott működéséről való gondolkodásban fontos előtérbe állítani a jövő nemzedékek megszületésének és felnevelésének szempontjait és folyamatát.

A Demográfiai szakosztály, munkatervének kialakításával párhuzamosan szeretné megtalálni a kapcsolódási pontokat az MKT már nagy hagyománnyal rendelkező szekcióival, különös tekintettel az Egészség- és egészségügy-gazdaságtani, a Fejlődésgazdaságtani szakosztály, a Gazdaságpolitikai és gazdaságelméleti, a Kultúra-gazdasági és a Társadalom gazdaságtani szakosztály szakértőivel.