Foglalkoztatási keretrendszerek és folyamatok – e címmel jelent meg Bagó Józsefnek, az MKT Munkaügyi Szakosztálya elnökének, a Belügyminisztérium szakmai tanácsadójának, vezető kormányfőnácsosának az online Munkaügyi Szemle keretei között, a Chronica Laboris rovatban az elmúlt öt évben megjelent írásaiból egy kötetnyi válogatás.

Az írások napjaink munkaerő-piaci, foglalkoztatási folyamatainak áttekintéséhez, esetleg megértéséhez adhatnak új nézőpontot. A szerző rövidebb szakmai jegyzetei azon mozzanatokat, jelenségeket, definíciókat, elemzéseket, esetleg anomáliákat vizsgálják, amelyek látszólag csak lazán kapcsolódnak az emberierőforrás-gazdálkodáshoz, de áttételesen akár komoly hatást is gyakorolhatnak a foglalkoztatás, vagy a foglalkoztathatóság mennyiségére és minőségére.

A kötet elektronikus formában ingyenesen letölthető ezen a linken.