Idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját a Magyar Közgazdasági Társaság: egyesületünk 1894. május 27-én – egy vasárnapi napon – délelőtt 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia épületének első emeleti tanácstermében tartotta alakuló ülését Láng Lajos akadémikus elnökletével. Az alapító tagok között a kor jeles közgazdászai, iparosai közéleti szereplői, politikusai voltak ott, például Kautz Gyula, Matlekovits Sándor, Popovits Sándor, Falk Miksa, de megtaláljuk az alapítók között Széll Kálmán, Tisza István, Mandelló Károly, Hegedüs Sándor vagy éppen Hollán Sándor nevét is. A jubileumhoz közeledve, a múlt dokumentumaiban kutakodva pedig néha kincsekre bukkanunk…

Az 1911-es kitűző

Ezúttal – tudomásunk szerint első elnökünk, Láng Lajos hagyatékából – egy 1911-es hajókiránduláson készült fényképekből összeállított fotóalbum és egy kitűző emlékeztet minket az MKT gazdag történetére, történelmére. A fotók némelyikén mintha Láng Lajos, későbbi elnökünk, Matlekovits Sándor és akkori főtitkárunk, ifj. Paikert Alajos tűnne fel… A fotók története pedig a következő.

A Magyar Közgazdasági Társaság akkori elnöke, Láng Lajos meghívására a Bécsi Államtudományi Szabad Egyesület (Freie Vereinigung für Staatswissenschaftliche Fortbildung in Wien) csaknem 50 fős delegációja egy tanulmányút keretében 1911. május 30. és június 5. között Budapestre látogatott, ahol az MKT akkori vezetői fogadták őket. A néhány nap alatt a vendégek megtekintették a Mezőgazdasági Múzeumot, a Vas- és Gépipari Kiállítást, a Lujza-gőzmalmot, a Ganz villamossági gyárát és a MÁV gépgyárát, de ellátogattak Tatabányára, Kisbérre, Mezőhegyesre és – hajóval – a Vaskapuhoz is. A fényképek ezen a hajóúton készültek.

1911
1911
1911
1911
1911
1911
A tanulmányútra készült kitűző
1911
1911
1911
A fényképalbum borítója
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1911 1911 1911 1911 1911 1911 A tanulmányútra készült kitűző 1911 1911 1911 A fényképalbum borítója 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911

Az orsztrák vendégek budapesti programjáról Az Újság 1911. június elsejei száma is beszámolt a következőképpen:

Osztrák tudósok Budapesten. A bécsi államtudományi szabad egyesület tagjai kedden este érkeztek meg Bécsből Budapestre. Az ismert osztrák tudósokból álló társaságot Exner Vilmos titkos tanácsos, az urakháza tagja vezeti. Az illusztris társaság fogadására megjelentek a vasútnál a fogadóbizottság tagjai Hollán Sándor miniszteri tanácsossal [MKT igazgató-választmányi tag, alapító] élükön Halász Sándor [MKT igazgató], Edvi Illés Aladár [MKT-tag] és Földváry József [MKT-tag] miniszteri tanácsosok. Az egyesület babérkoszorút hozott magával Bécsből, hogy azt a nemrég elhunyt Hieronymi miniszter [MKT igazgató-választmányi tag] sirjára helyezze. A koszorút szerdán reggel fél kilenc órakor kivitték a Kerepesi-uti temetőbe.

Ha minden igaz, a szakállas úr a hajóhídon Matlekovits Sándor (Pest, 1842. október 12. – Budapest, 1925. november 30.) jogász, szakíró, politikus, egyetemi tanár, az MTA tagja, az MKT későbbi elnöke

Tíz órakor a Mezőgazdasági Múzeumban Radisics György miniszteri tanácsos, a múzeum igazgatója fogadta az oda érkező vendégeket. Serényi Béla földmivelésügyi miniszter [MKT-tag] déli fél egy órakor a mezőgazdasági múzeumban dezsőnét adott. Mielőtt a társaság tagjai asztalhoz ültek, a mezőgazdasági múzeum első emeleti csarnokában Paikert Alajos mezőgazdasági múzeumi őr, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára, Magyarország modern mezőgazdaságáról tartott felolvasást, amely mindvégig lebilincselte a hallgatóságot. A dezsőnén emelkedett hangulatban voltak együtt. Majd átmentek a városligeti Iparcsarnokba s megtekintették a vas- és gépipari újdonságok kiállítását. A kiállításon Biró Ármin fogadta és kalauzolta őket.

Ezután az Eötvös-téren a magyar királyi folyam- és téngerhajózási részvénytársaság föllobogózott hajójára szálltak. A hajóhídon Domony Móricz [MKT-tag] igazgató fogadta a vendégeket. Az eredeti terv az volt, hogy a kirándulók nagyobb gyalogsétát tesznek a Margitszigeten, de mivel szakadt az eső, a hajó nem kötött ki, hanem körülhajózta a szigetet, azután pedig Budafokra ment. A budafoki hajóállomásról villamos-kocsik vitték ki a vendégeket a Francois-pezsgőgyárba, a hol Francois igazgató fogadta őket és végigkalauzolta a gyártelepen. A kirándulók innen este nyolcz órakor visszatértek Budapestre.

A képen feltehetően ifj. Paikert Alajos, (Nagyszombat, 1866. május 31. – Budapest, 1948. július 30.) mezőgazdász, jogász, múzeumigazgató, a Magyar Külügyi Társaság megalapítója, 1908-tól az MKT főtitkára; valamint Vargha Gyula (Káva, 1853. november 4. – Budapest, 1929. május 2.) statisztikus, költő, műfordító, a jog- és államtudományok doktora, igazgató miniszteri tanácsos, a magyar királyi központi Akadémia és a Kisfaludy Társaság főtitkára, az MTA tagja, az MKT elnöke is látható

A földmivelésügyi miniszter ebédjén – egy másik sajtóbeszámoló szerint – az MKT részéről a következők jelentek meg: Exner Vilmos titkos tanácsos, a bécsi egyesület elnöke, Láng Lajos titkos tanácsos, a Közgazdasági Társaság elnöke, Ottlyk Iván [MKT-tag] és Bartóky József [MKT-tag] földmivelési államtitkárok, Kálmán Gusztáv kereskedelmi államtitkár, Nagy Ferencz [MKT igazgató-választmányi tag] volt államtitkár, Lers Vilmos [MKT-tag], Földváry József [MKT-tag], Hollán Sándor [MKT igazgató-választmányi tag], Edvi Illés [MKT-tag] és Ott János [MKT-tag] miniszteri tanácsosok, Marx János, a MÁV elnöke [MKT-tag], Hegedüs Lóránt [MKT-tag, volt főtitkár], Wiokenburg Márk gróf országgyűlési képviselő [MKT igazgató-választmányi tag], Földes Béla [MKT igazgató-választmányi tag], Concha Győző [MKT igazgató-választmányi tag], Mandelló Gyula [MKT főtitkár] egyetemi tanárok, Nagy Ferencz [MKT igazgató-választmányi tag], és az osztrák kiránduló társaság összes tagjai.

Másnap – a Pesti Hírlap tudósítása szerint – ugyancsak gazdag volt a program:

A bécsi államtudományi társaság tagjai csütörtökön reggel nyolc órakor a Vigadó-térről automobilokon indultak el a Lujza-gőzmalomba, ahol Déry Izidor vezérigazgató fogadta őket. A vendégek két csoportban megnézték a malom berendezését és üzemét, azután pedig a Ganz-féle villamossági gépgyárba mentek. A gyár igazgatósága vendégül látta a társaságot ebéden, Tolnay Lajos titkos tanácsos, Asbóth igazgató és Exner titkos tanácsos mondottak felköszöntőket.

Ebéd után automobilokon a várba, onnan pedig a pesti oldalra mentek és sétakocsikázást tettek a városban. Majd a magyar államvasutak gépgyárának hatalmas telepét tanulmányozták, este hat órakor pedig a magyar mérnök- és épitészegyletben meghallgatták Edvi Illés Aladár miniszteri osztálytanácsosnak Magyarország közgazdasági viszonyairól tartott előadását. Este fél kilenc órakor a városligeti Gerbeaud-puvillonban a kereskedelmi miniszter adott a kirándulók tiszteletére bankettet. Megjelentek az osztrák vendégeken kívül: Láng Lajos és Matlekovits Sándor titkos tanácsosok, Kálmán Gusztáv, Stetina József és Kazy József államtitkárok, Ullmann Adolf és Chorin Ferenc főrendiházi tagok, gróf Wickenburg Márk, Papp Géza, Gratz Gusztáv orsz. képviselők, Hollán Sándor, Radisics György, Lónyay Ferenc, Neumann Károly, Sorbán János, Tóth Lajos, Hoszpotzky Alajos, Halász Sándor, Bellái Lajos, Bury János, Mennyei Vilmos min. tanácsosok, Boda Dezső főkapitány, Thék Endre, Pap József, Földes Béla, Concha Győző, Végh Károly, Kotányi Zsigmond, Fodor István, Bartha Arnold udv. tanácsosok, Fellner Frigyes egyetemi tanár, Balkányi Kálmán ée Katona Sándor, az OMKE titkárai, báró Kornfeld Pál, Szende Lajos, Déri Szidor, Stronszky Sándor igazgatók, Domony Móric, Zala György, b. Pongrácz Vince, Vágó József, báró Podmaniczky Gyula stb. Az első felköszöntőt Kálmán Gusztáv államtitkár mondta a királyra és a vendégekre. Ezek nevében Exner Vilmos v. fc. t. t. mondott szellemes felköszöntőben köszönetet. Nagy hatást keltett Láng Lajos szellemes toasztja.

A csoportképen valószínűleg ott van ifj. Paikert Alajos, (Nagyszombat, 1866. május 31. – Budapest, 1948. július 30.) mezőgazdász, jogász, múzeumigazgató, a Magyar Külügyi Társaság megalapítója, 1908-tól az MKT főtitkára, valamint Hoszpótzky Alajos (Bp., 1857, márc. 27. – Bp., 1917. ápr. 11.) mérnök, miniszteri tanácsos, a kereskedelemügyi minisztérium tenger- és folyamhajózási osztályának főnöke, az Al-Duna-szabályozás munkálatainak egyik irányítója, az MKT későbbi (1914-1917) elnöke is

A tanulmányútról a Közgazdasági Szemle – mint a Magyar Közgazdasági Társaság hivatalos közlönye – is beszámolt.

A „Freie Vereinigung für staatswissenschaftliche Fortbildung in Wien” társaságunk elnökének meghívására május 30-tól június 6-ig tanulmányúton Magyarországon időzött.

Társaságunk elnökének megkeresésére a tanulmányut rendezését a kereskedelemügyi ministerium vállalta.

Az osztrák egyesület tagjai, kb. 45-en, Exner Vilmos osztályfőnök, v. b. t. t. vezetése alatt érkeztek Magyarországra, közöttük dr. Cwiklinski, dr. Beck v. Managetta, dr. von Globocnik, dr. Freiherr v. Pidoll osztályfőnökök, dr. Freiherr v. Schenk közigazgatási bírósági tanácselnök, dr. v. Herrnritt
és dr. Freiherr v. Hiller-Schönaich közigazgatási bírósági udvari tanácsosok, v. Schwabe udvari tanácsos, dr. v. Poray és dr. Pollak udvari tanácsosok, dr. Zweig osztálytanácsos, dr. Cluss mezőgazdasági főiskolai tanár, dr. Zemanek főtörzsorvos és a tanfolyamnak számos tagja, kik javarészt ministeriumi vagy közigazgatási tisztviselők, de volt közöttük gyáros, jelzálogbanki tanácsos, stb. is.

Az igen gazdag programm Budapesten a Mezőgazdasági Muzeumnak, a Vas- és Gépipari Kiállításnak, a Luiza Gőzmalomnak, a Ganz villamossági gyárnak és a M. Á. V. gépgyárának megtekintését foglalta magában; ezután következett kirándulás Tatabányára, Kisbérre, a Vaskapura és Mezőhegyesre. A tanulmányutasok számára a Közgazdasági Társaság két felolvasást rendezett: Paikert Alajos, társaságunk főtitkára Magyarország modern mezőgazdaságáról, Edvi Illés Aladár oszt. tanácsos, társaságunk tagja Magyarország közgazdasági viszonyairól, különös tekintettel az ország gyáriparára és kohászatára, Tatabányán pedig Jex Simon bányaigazgató Magyarország bányászatáról és Tatabánya fejlődéséről tartott előadást.

Az igen gazdag munkaprogrammba természetesen több sétakirándulás, ebéd és estély lett beillesztve, melyeken az osztrák vendégekkel közéletünk számos meghívott kitűnősége fesztelenül megismerkedhetett és melyeken a mindkét oldalról elhangzott pohárköszöntők és beszédek hangsúlyozták Magyarország és Ausztria jóbaráti viszonyának politikai szükségességét, közgazdasági és culturális előnyeit.

A korabeli cikkekből az Arcanum digitális archívuma segítségével szemezgettünk. A borítóképen feltehetően Láng Lajos báró, az MKT első elnöke látható.