Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Rektori Konferencia (MRK) és a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) – a megállapodást Borhy László, az MRK elnöke, az ELTE rektora és Pleschinger Gyula, az MKT elnöke, az MNB Monetáris Tanácsának tagja látta el kézjegyével szerdán.

Az együttműködés célja két szervezetnek a tudományos kutatás és a felsőoktatás iránti elkötelezettsége alapján a felsőoktatás folyamatos fejlesztése.

Ennek részeként az MRK bevonja az MKT-t minden olyan folyamatba, amely érinti az MKT tevékenységi területét és szakértelmét, többek között a képzési és kimeneti követelmények kidolgozásába, valamint a szaklétesítések véleményezési folyamatába. Az MKT a szakosztályaiban felhalmozott tudás és tapasztalat birtokában tanácsadással segíti az MRK-t a felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos tevékenységében, olyan területeken, mint például a versenyképesség javítása a felsőoktatási modellváltás során, a duális képzés szakmai oldalával kapcsolatos segítségnyújtás, mentorprogramok felállítása. Az MRK pedig a lehetőségei szerint segítséget nyújt az MKT és az MRK közös rendezvényeihez, valamint – a szakirányú felsőoktatási intézményekben – támogatja az MKT ifjúsági szervezeteinek megalakulását és segíti azok működését.

Az 1988-ban megalakult Magyar Rektori Konferencia a felsőoktatási intézmények vezetőiből álló testület, amely a teljes magyar felsőoktatási intézményrendszer érdekképviseletét látja el. Az állami feladatok ellátásában közreműködő, független, konzultatív, jogi személyiséggel rendelkező közhasznú köztestület. Az idén 127 éves Magyar Közgazdasági Társaság a magyar közgazdák legrégebbi, legjelentősebb szakmai-tudományos szervezete. A mintegy 3 ezer tagot számláló társaság – közhasznú egyesületként – a szűken vett tudományon túlmutató közgazdasági viták egyik legfontosabb fóruma Magyarországon.